Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji i nagranie promocyjnych audycji radiowych dotyczących historii regionu

Powiat Bieszczadzki w związku z realizacją projektu pn. Wołanie przestrzeni – o nieistniejącej krainie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Opracowanie koncepcji i nagranie promocyjnych audycji radiowych dotyczących historii regionu” Więcej informacji: http://www.bieszczadzki.pl/strona-2164-zapytanie_ofertowe_na_opracowanie.html  

Translate »