ZAPYTANIE OFERTOWE na „Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku „Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne”.

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie pod tytułem „Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku „Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne”. Szczegóły znajdują się  w załącznikach. zapytanie_ofertowe zał_nr_2_-_wykaz_doświadczenia zał__nr_1_-_wzór_formularza_oferty zał__nr_3_-_wzór_umowy

Translate »