Warsztaty koralikowe

Warsztaty koralikowe dla młodzieży podczas projektu „Wołanie przestrzeni – o nieistniejącej krainie” Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 / Conducting workshops on Carpathian bead lace (bead jewellery) for young people during the project “Space calling – about a non-existent land”. Project implemented with funds from the European Regional Development Fund Interreg V-A Poland-Slovakia 2014-2020.