Warsztaty w Michniowcu

Warsztaty odbywały się także w Michniowcu, w trakcie konkursu „Kuchnia Bojka”