WARSZTATY KORALIKOWE W GIRALTOVCACH

Warsztaty koralikowe dla młodzieży podczas projektu „Wołanie przestrzeni – o nieistniejącej krainie” Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

WARSZTATY W GIRALTOVCACH