Warsztaty w Giraltovcach

Dziś od rana jesteśmy silnymi i zwartymi grupami warsztatowymi . W szkole w Giraltovcach zapoznajemy się z technikami storytellingu oraz badamy przeszłość używając całkiem współczesnej sieci internetowej.